Chi nhánh Hóc Môn

Lịch làm việc: 

  • Sáng thứ 3, sáng thứ 5: 8h00-11h
  • Tối thứ 3, thứ 4, thứ 5: 17h30-19h30
  • Sáng thứ 7 – chủ nhật: 8h00-11h
  • Lưu ý: lịch làm việc được cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên vẫn có thể thay đổi ngay trước ngày khám do bác sỹ bận việc đột xuất. Mong các bạn thông cảm và điện thoại số hotline 0919.272.911 để đặt lịch khám. Xin chân thành cảm ơn!
  • Lịch siêu âm 3D/4D: chủ nhật hàng tuần

BÁC SĨ
01 Tháng 11 Sáng -Tối thứ 3 BS. CHÂU (sáng) – BS. HOÀNG (tối)
02 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. HOÀNG
03 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 5 BS. HOÀNG (sáng) – BS. GIANG (tối)
05 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. XUÂN Test đường
06 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. HIẾU Siêu âm 3D/4D – test đường
08 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 3 BS. CHÂU (sáng) – BS. HOÀNG (tối)
09 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. HOÀNG
10 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 5 BS. HOÀNG (sáng) – BS. GIANG (tối)
12 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. XUÂN
13 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. XUÂN Siêu âm 3D/4D – test đường
15 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 3 BS. CHÂU (sáng) – BS. HOÀNG (tối)
16 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. HOÀNG
17 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 5 BS. CHÂU (sáng) – BS. GIANG (tối)
19 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. XUÂN Test đường
20 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. NAM Siêu âm 3D/4D – test đường
22 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 3 BS. CHÂU (sáng) – BS. HOÀNG (tối)
23 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. HOÀNG
24 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 5 BS. CHÂU (sáng) – BS. GIANG (tối)
26 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. XUÂN Test đường
27 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. CHÂU Siêu âm 3D/4D – test đường
29 Tháng 11 Sáng – Tối thứ 3 BS. CHÂU (sáng) – BS. HOÀNG (tối)
30 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. HOÀNG
01 Tháng 12 Sáng – Tối thứ 5 BS. CHÂU (sáng) – BS. GIANG (tối)
03 Tháng 12 Sáng thứ 7 BS. XUÂN Test đường
04 Tháng 12 Sáng chủ nhật BS. VÂN Siêu âm 3D/4D – test đường

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911