Chi nhánh Gò Vấp

  • Tối thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6: 17h30-19h30
  • Sáng thứ 3, sáng thứ 5, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật: 8h00-10h30
  • Lưu ý: lịch làm việc được cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên vẫn có thể thay đổi ngay trước ngày khám do bác sỹ bận việc đột xuất. Mong các bạn thông cảm và điện thoại số hotline 0919.272.911 để đặt lịch khám. Xin chân thành cảm ơn!
  • Quý khách cần liên hệ zalo 0919.272.911 để đăng ký khám! Xin cảm ơn

BÁC SĨ
1 Tháng 5 Tối Thứ 2 BS. XUÂN
2 Tháng 5 Sáng Thứ 3 BS PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 3 BS. THANH
3 Tháng 5 Tối thứ 4 BS. NHI
4 Tháng 5 Sáng thứ 5 BS. PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 5 BS. HOÀNG
5 Tháng 5 Tối thứ 6 BS. XUÂN
6 Tháng 5 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
7 Tháng 5 Sáng chủ nhật BS. NHI Test đường
8 Tháng 5 Tối Thứ 2 BS. NHI
9 Tháng 5 Sáng Thứ 3 BS. PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 3 BS. XUÂN
10 Tháng 5 Tối thứ 4 BS. THANH
11 Tháng 5 Sáng thứ 5 BS. MẠNH
Tối thứ 5 BS. HOÀNG
12 Tháng 5 Tối thứ 6 BS. MẠNH
13 Tháng 5 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
14 Tháng 5 Sáng chủ nhật BS. XUÂN Test đường – Siêu âm 4D
15 Tháng 5 Tối Thứ 2 BS. NHI
16 Tháng 5 Sáng Thứ 3 BS. PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 3 BS. XUÂN
17 Tháng 5 Tối thứ 4 BS. THANH
18 Tháng 5 Sáng thứ 5 BS. MẠNH
Tối thứ 5 BS. HOÀNG
19 Tháng 5 Tối thứ 6 BS. NHI
20 Tháng 5 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
21 Tháng 5 Sáng chủ nhật BS. HOÀNG Test đường
22 Tháng 5 Tối Thứ 2 BS. NHI
23 Tháng 5 Sáng Thứ 3 BS. PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 3 BS.THANH
24 Tháng 5 Tối thứ 4 BS. XUÂN
25 Tháng 5 Sáng thứ 5 BS. MẠNH
Tối thứ 5 BS. HOÀNG
26 Tháng 5 Tối thứ 6 BS. MẠNH
27 Tháng 5 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
28 Tháng 5 Sáng chủ nhật BS. MẠNH Test đường
29 Tháng 5 Tối Thứ 2 BS. NHI
30 Tháng 5 Sáng Thứ 3 BS. PK NGỌC CHÂU
Tối thứ 3 BS. THANH
31 Tháng 5 Tối thứ 4 BS. XUÂN
01 Tháng 6 Sáng thứ 5 BS. MẠNH
Tối thứ 5 BS. HOÀNG
02 Tháng 6 Tối thứ 6 BS. NHI
03 Tháng 6 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
04 Tháng 6 Sáng chủ nhật BS. HOÀNG Test đường

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911