Chi nhánh Gò Vấp

  • Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6: tối 17h30-19h30
  • Thứ 7 – chủ nhật: sáng 8h00-11h
  • Lưu ý: lịch làm việc được cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên vẫn có thể thay đổi ngay trước ngày khám do bác sỹ bận việc đột xuất. Mong các bạn thông cảm và điện thoại số hotline 0919.272.911 để đặt lịch khám. Xin chân thành cảm ơn!
  • Quý khách cần liên hệ zalo 0919.272.911 để đăng ký khám! Xin cảm ơn

BÁC SĨ
31 Tháng 10 Tối Thứ 2 BS. XUÂN
01 Tháng 11 Tối Thứ 3 BS. THANH
02 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. NHI
03 Tháng 11 Tối thứ 5 BS. HOÀNG
04 Tháng 11 Tối thứ 6 BS. TRINH
05 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
06 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. XUÂN Test đường
07 Tháng 11 Tối Thứ 2 BS. NHI
08 Tháng 11 Tối Thứ 3 BS. THANH
09 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. XUÂN
10 Tháng 11 Tối thứ 5 BS. HOÀNG
11 Tháng 11 Tối thứ 6 BS. TRINH
12 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
13 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. TRINH Test đường
14 Tháng 11 Tối Thứ 2 BS. NHI
15 Tháng 11 Tối Thứ 3 BS. THANH
16 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. XUÂN
17 Tháng 11 Tối thứ 5 BS. HOÀNG
18 Tháng 11 Tối thứ 6 BS. THANH
19 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. NHI Test đường
20 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. XUÂN Test đường – Siêu âm 3D/4D
21 Tháng 11 Tối Thứ 2 BS. NHI
22 Tháng 11 Tối Thứ 3 BS. THANH
23 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. XUÂN
24 Tháng 11 Tối thứ 5 BS. HOÀNG
25 Tháng 11 Tối thứ 6 BS. TRINH
26 Tháng 11 Sáng thứ 7 BS. THANH Test đường
27 Tháng 11 Sáng chủ nhật BS. TRINH Test đường
28 Tháng 11 Tối Thứ 2 BS. NHI
29 Tháng 11 Tối Thứ 3 BS. THANH
30 Tháng 11 Tối thứ 4 BS. XUÂN
01 Tháng 12 Tối thứ 5 BS. HOÀNG
02 Tháng 12 Tối thứ 6 BS. TRINH
03 Tháng 12 Sáng thứ 7 BS. NHI Test đường
04 Tháng 12 Sáng Chủ nhật BS. XUÂN Test đường

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911