Lịch làm việc

Lịch làm việc: 

  • Thứ 2- thứ 6: tối 17h30-20h
  • Thứ 7 – chủ nhật: sáng 8h-11h
  • Lưu ý: lịch làm việc được cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên vẫn có thể thay đổi ngay trước ngày khám do bác sỹ bận việc đột xuất. Mong các bạn thông cảm và điện thoại số hotline 0919.272.911 để đặt lịch khám. Xin chân thành cảm ơn!
  • Lịch siêu âm 3D/4D: sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

BÁC SĨ
03-May thứ 2 NAM
04-May thứ 3 HOÀNG
05-May thứ 4 HIẾU
06-May thứ 5 NGỌC
07-May thứ 6 HIẾU
08-May thứ 7 CHÂU  Siêu âm 3D/4D
09-May chủ nhật HIẾU  Siêu âm 3D/4D
10-May thứ 2 NAM
11-May thứ 3 HOÀNG
12-May thứ 4 HIẾU
13-May thứ 5 NGỌC
14-May thứ 6 HIẾU
15-May thứ 7 CHÂU  Siêu âm 3D/4D
16-May chủ nhật NGỌC  Siêu âm 3D/4D
17-May thứ 2 NAM
18-May thứ 3 HOÀNG
19-May thứ 4 HIẾU
20-May thứ 5 NGỌC
21-May thứ 6 HIẾU
22-May thứ 7 CHÂU  Siêu âm 3D/4D
23-May chủ nhật CHÂU  Siêu âm 3D/4D
24-May thứ 2 NAM
25-May thứ 3 HOÀNG
26-May thứ 4 HIẾU
27-May thứ 5 NGỌC
28-May thứ 6 HIẾU
29-May thứ 7 CHÂU
30-May chủ nhật HIẾU Siêu âm 3D/4D
31-May thứ 2 NAM
01-Jun thứ 3 HOÀNG
02-Jun thứ 4 HIẾU
03-Jun thứ 5 NGỌC
04-Jun thứ 6 HIẾU
05-Jun thứ 7 CHÂU
06-Jun chủ nhật HOÀNG

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911