Bảng giá

STT DANH MỤC DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ
Khám
1 Khám phụ khoa 100,000
2 Khám vú 100,000
3 Khám thai 100,000
4 Khám tiền sản 100,000
5 Khám hậu sản 100,000
6 Khám hiếm muộn 100,000
Siêu âm
1 Siêu âm đầu dò âm đạo 120.000
2 Siêu âm trắng đen đơn thai 120.000
3 Siêu âm doppler màu đơn thai 180.000
4 Siêu âm đo độ mờ da gáy đơn thai 165.000
5 Siêu âm 3D đơn thai 250.000
6 Siêu âm 4D đơn thai 300.000
7 Siêu âm trắng đen đa thai 170.000
8 Siêu âm doppler màu đa thai 250.000
9 Siêu âm đo độ mờ da gáy đa thai 250.000
10 Siêu âm 3D đa thai
11 Siêu âm 4D đa thai 450.000
12 Siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung 50.000
13 siêu âm canh noãn 100.000
Xét nghiệm
1 Double test 450.000
2 Tripple test 450.000
3 Sàng lọc trước sinh không xâm lấn Trisure 24 bộ nhiễm sắc thể 6.000.000
4 Sàng lọc trước sinh không xâm lấn Trisure 3 bộ nhiễm sắc thể 4.000.000
Dịch vụ khác
1 Nonstress test 150.000
2 Cấy que ngừa thai Implanon NXT (bao công khám, siêu âm, rút que sau này) 2.800.000
3 Rút que ngừa thai (đối với trường hợp không đặt từ đầu tại phòng khám) 300.000
4 Đặt vòng TCu (bao công khám, siêu âm, kiểm tra trong vòng 1 tháng sau đặt) 400.000
5 Đặt vòng Mirena (bao công khám, siêu âm, kiểm tra trong vòng 1 tháng sau đặt) 3.850.000
6 Lấy vòng có dây 200.000
7 PAP LIQUID 400.000
8 HPV định type 600.000
9 Soi nhuộm huyết trắng 70.000

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911