Mổ u buồng trứng

Thời lượng không cố định • Mức giá thay đổi

Mổ nội soi u buồng trứng tại các bệnh viện lớn: Từ Dũ, Hùng Vương, Mê Kông, An Sinh, Đại học Y Dược, Vinmec

Để biết thông tin, tư vấn bạn có thể:


Cùng chuyên mục

Có liên quan khác

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911