Khám thai – 150.000 vnd

Thời lượng không cố định • Mức giá thay đổi

Chăm sóc toàn diện thai kỳ của bạn từ khi mới mang thai cho đến khi hậu sản

Để biết thông tin, tư vấn bạn có thể:


Cùng chuyên mục

Có liên quan khác

+


Lịch khám

Hotline
0919.272.911